Spiral polat turba

Gysga düşündiriş:

Galyňlyk 4mm-26mm
OD 219mm-3680mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

     Spiral polat turbasy çig mal hökmünde zolakly rulondan ýasalýar, yzygiderli temperaturada ekstrudirlenýär we goşa goşa simli goşa suwly arkany kebşirlemek prosesi bilen kebşirlenýär. Spiral polat turbany zolagy kebşirleýji turba bölümine iýmitlendirer we zolak kem-kemden togalanandan soň açyk boşlukly tegelek turbany emele getirer. Ekstruziýa rulonynyň basyşy kebşirleme boşlugynyň 1 ~ 3mm aralygynda dolandyrylmagy we kebşirleýiş bogunyň iki uçy çişmegi üçin sazlanar.Spiral polat turbasy esasan kran suw in engineeringenerçiliginde, nebithimiýa senagatynda, himiýa senagatynda, elektrik energiýasy pudagynda, oba hojalygyny suwarmakda, şäher gurluşygynda ulanylýar. Hytaýda öndürilen 20 esasy önümiň biridir. Suwuk transport üçin: suw üpjünçiligi, zeýkeş. Gaz daşamak üçin: gaz, bug, suwuklandyrylan nebit gazy. Gurluş taýdan ulanmak üçin: turbalary ýygnamak, köprüler üçin; Gämi duralgasy, ýol, gurluşyk gurluşy we ş.m.

 Aýratynlyklary

 Ölçegi
1) OD: 219mm-3680mm
2) Diwaryň galyňlygy: 4mm-26mm
3) SCH20, SCH40, STD
 Standart:
ASTM A53, API 5L, EN10219, EN10210, ASTM A252 we ş.m.
Material
Q235, Q345, ASTM A53 Gr.B, API 5L Gr.B X42 X52 X60 X70 X80, S235JR S355J0H we ş.m.
 Zawodymyzyň ýerleşýän ýeri
Tianjin DaQiuZhuang, Hebei, Şandong
 Ulanylyşy:
1) pes basyşly suwuklyk, suw, gaz, ýag, çyzyk turbasy
2) gurluş turbasy, turbalaryň gurluşygy
3) diwar, gapy turbasy
Örtük:
1) Bared
2) Gara reňkli (lak bilen örtülen)
3) galvanizli
4) ýagly
5) PE, 3PE, FBE, poslama garşy örtük, poslama garşy örtük.
Tehnika:
Spiral kebşirlenen polat turba
Kebşirlenen çyzygyň görnüşi:
SSAW
Bölümiň görnüşi:
Tegelek
Barlag:
Gidrawlik synagy, RT, UT ýa-da 3-nji tarap tarapyndan barlag.
Eltip bermek:
Konteýner, köpçülikleýin gämi.
Hilimiz hakda:
1) Zyýan ýok, egilmeýär
2) gabyklar ýa-da ýiti gyralar we döwükler ýok
3) iledagly we bellik etmek üçin mugt
4) goodshli harytlary ibermezden ozal üçünji tarapyň barlagy bilen barlap bolýar

ksjdjgs


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler